Главная Магистерские

Поддержка

+3 067 4966257
+3 050 8394064
Email для связи

Мой статус Скайп ICQ

Этапы проверки работ

  1. Визуальная проверка. Проверка работоспособности добавленной работы. Коррекция описания.
  2. Проверка на вирусы на компьютере администратора.
  3. Периодическая проверка файлов на сервере .
 
Информация: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.

Версия для печатиE-mail
Модернізація процеса збирання коренеплодів цукрових буряків при синхронному русі тракторного агрегату і бурякозбирального комбайнаМодернізація РО бульдозера з застосуванням додаткового середнього ножа відвала


Модернізація ПРП (підземно-рухомих пристроїв)
Увеличить


Модернізація ПРП (підземно-рухомих пристроїв)

Добавил: Carl Gustav
Цена:
Дата закачки: 06. Октябрь 2014
Тип работы: Магистерские работы
Раздел: Машини и механизмы
Сдано в учебном заведении: не извесно

Задайте вопрос по этому товару
Отобрать все работы этого пользователя

Описание

Вступ …………………………………………………………………………………. 1 Сучасний стан питання ……………………...…………………………………….. 1.1 Підземні інженерні комунікації та сучасні способи їх влаштовування…. 1.2 Техніка для безтраншейного влаштовування……………………………… 1.3 Використання біонічних принципів для створення руйнівних засобів наземно- та підземнорухомих пристроїв…………………………………………… 2 Наукова частина…………………………………………………………………….. 2.1 Обґрунтування і вибір біологічного прототипу ПРП…………………… 2.2 Фізико-математична модель процесу дії біологічного прототипу ПРП та її розчленування……………………………………………………………………… 2.3 Фізичні основи руху штокопоршневого ПРП…………………………… 2.4 Енергетичні показники підземнорухомого пристрою………………….. 2.5 Дослідження часових характеристик ПРП……………………………… 3 Загальна частина…………………………………………………………………... 3.1 Фізико - математична модель руху ПРП та її розв’язок………………… 3.2 Розрахунок чотириступінчастого штокопоршневого ПРП…………….. 3.3 Розрахунок утворення грунтотруби……………………………………… 3.4 Дослідження взаємодії з ґрунтом фіксуючих камер підземнорухомих пристроїв в процесі руху…………………………………………………………….. 4 Технологічна частина………………………………………………………………... 4.1 Вибір заготовки для виготовлення корпусу………………………………… 4.2 Розробка плану операції та опис технологічного процесу виготовлення корпусу ………………………………………………………………………………… 4.3 Вибір обладнання, приладів, інструментів………………………………… 4.4 Розрахунок припусків на обробку та режими різання…………………….. 4.4.1 Вибір методу розрахунків…………………………………………… 4.4.2 Розрахунок припусків……………………………………………….. 4.4.3 Розрахунок режимів різання……………………………………….... 4.5 Розрахунок норм часу при механічній обробці заготовки………………... 5. Визначення техніко-економічних модернізації укладача лінійно протяжних об’єктів………………………………………………………………………………….. 5.1 Технічна характеристика нової та аналогічної техніки……………………. 5.2 Розрахунок капітальних вкладень для модернізації укладача……………... 5.3 Розрахунок річного фонду роботи укладача………………………………... 5.4 Визначення річної експлуатаційної продуктивності……………………….. 5.5 Розрахунок річних поточних витрат у процесі експлуатації………………. 5.5.1 Заробітна плата з нарахуваннями…………………………………….. 5.5.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань на реновацію техніки…… 5.5.3 Визначання витрат на утримання та експлуатацію техніки……….. 5.5.4 Витрати на технічне обслуговування та на поточні ремонти………. 5.5.4.1 Витрати на капітальний ремонт……………………………… 5.5.4.2 Витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти…. 5.5.4.3 Розрахунок витрат на паливо………………………………… 5.5.4.4 Розрахунок витрат на мастильні матеріали…………………. 5.5.4.5 Результати розрахунку річних витрат на утримання та експлуатацію техніки…………………………………………………………………. 5.6 Розрахунок питомих показників, які характеризують роботу техніки…………………………………………………………………………………. 5.6.1 Розрахунок вартості машино-години роботи обладнання………… 5.6.2 Визначення вартості однієї технологічної операції…………………… 5.6.3 Питома трудомісткість одиниці продукції………………………… 5.6.4 Питома матеріалоємність одиниці продукції……………………… 5.6.5 Питома енергоємність одиниці продукції………………………….. 5.6.6 Визначення питомих приведених витрат…………………………… 5.7 Визначення економічної ефективності створення укладача ЛПО………... 5.7.1 Розрахунок річного економічного ефекту…………………………… 5.7.2 Річна економія по витратах праці…………………………………… 5.7.3 Річна економія по витратах матеріалів……………………………… 5.7.4 Річна економія витрат на паливо……………………………………. 5.8 Термін окупності капітальних вкладень………………………………….. 6 Охорона праці………………………………………………………………………… 6.1 Характеристика технічного обладнання щодо шкідливих і небезпечних факторів, які діють на працюючих……………………………………………………. 6.2 Технічні засоби і організаційні заходи, що передбачаються для зменшення або усунення дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів …….. 6.3 Інженерні розрахунки по ТБ…………………………………………………. 6.3.1 Розрахунок штучного заземлення……………………………………. 6.3.2 Розрахунок занулення…………………………………………………. 6.4 Техніка безпеки при експлуатації та обслуговуванні обладнання………… 7. Екологія 7.1 Виготовлення підземнорухомого пристрою. Екологічність деяких виробничо-технологічних процесів………………………………………………….. 7.2 Засоби щодо захисту атмосфери……………………………………………. 7.3 Засоби щодо захисту водного басейну……………………………………… 7.4 Забруднення грунту і засоби щодо його захисту…………………………… Висновки Список літератури Додаток А – Маршрутно-операційна карта виготовлення корпусу носової частини………………………………………………………………………………….. Додаток Б – Комп’ютерний розрахунок побудови залежності просування вперед головного кінця ПРП на шляху S від часу t за допомогою програми MathCad 2000 Professional….…………………………………………………………………..

Содержание

Магістерська робота є науково-дослідною роботою, в якій здійснено теоретичне узагальнення і практичне вирішення науково-технічної проблеми встановлення енергозберігаючого механізму процесу переміщення тіл у ґрунтовому середовищі і створення, на цій основі, нових технічних засобів підвищеної ефективності, що дозволить зменшити зростаючу з глибиною енерговитратність технологічного процесу прокладання підземних інженерних комунікацій. Започатковано новий напрямок створення ПРП підвищеної ефективності на біологічній основі, який полягає у розробленні математичної моделі процесу взаємодії з ґрунтом біологічного прототипу, яка за своїми властивостями є наближеною до еволюційно-оптимізованої конструкції біологічного аналога. Розроблено математичну модель робочого процесу взаємодії біологічного прототипу ПРП з грунтом та аналітично представлена фізична суть поступального розпірно-дискретного руху, що дозволяє створити конструктивну й розрахункову схеми ПРП, як його механічного аналога. Теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено енергетичну доцільність і технічну можливість створення ПРП підвищеної ефективності на основі біологічного прототипу, який порівняно із сучасними підземнорухомими машинами ударної дії, має суттєву перевагу, а саме: відсутність контакту бічної поверхні з грунтом, який зумовлює виникнення бокового опору від сил тертя під час руху. Розроблено методику інженерного розрахунку ПРП і на її підгрунті конструкторську документацію та дослідні зразки, які в процесі експериментальних досліджень, підтвердили справедливість теоретичних положень, покладених в основу їхнього створення та принципу дії. Розроблено конструктивно-технологічну схему нового типу укладальних машин на основі біонічно-синтезованих ПРП та пересувних пуско-приймальних установок, що дозволить зменшити матеріало- й енергомісткість безтраншейних технологій влаштовування лінійно-протяжних об’єктів як у звичайних, так і у нетрадиційних умовах. Розроблено технологічний процес виготовлення корпусу, що оформлено в маршрутно-операційну карту за ГОСТ 3.1118-88. Проведений техніко - економічний розрахунок модернізації укладача лінійно-протяжних об’єктів, що підтверджує раціональність його конструкції та підвищену ефективність. Наведена характеристика технічного обладнання щодо шкідливих і небезпечних факторів, які діють на працюючих; технічні засоби і організаційні заходи, що передбачаються для зменшення або усунення дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів; техніка безпеки при експлуатації та обслуговуванні обладнання Проведені інженерні розрахунки по ТБ, зокрема розрахунок штучного заземлення та занулення. Представлена екологічність деяких виробничо-технологічних процесів при виготовленні підземнорухомого пристрою на машинобудівельному підприємстві, а також засоби щодо захисту атмосфери, водного басейну та забруднення грунту і засоби щодо його захисту.


Форматы файлов: kompas word Размер архива: 4.461Мб

Добавить комментарий


Защитный код
ОбновитьИнтересная статья? Поделись ей с другими:

Поиск

 

Авторизация