Главная Магистерские

Поддержка

+3 067 4966257
+3 050 8394064
Email для связи

Мой статус Скайп ICQ

Этапы проверки работ

  1. Визуальная проверка. Проверка работоспособности добавленной работы. Коррекция описания.
  2. Проверка на вирусы на компьютере администратора.
  3. Периодическая проверка файлов на сервере .
 
Информация: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.

Версия для печатиE-mail
Pазработка мобильной дробильной установкиSWOT-анализ предприятия


Pозроблення малогабаритної установки з об’ємом готового замісу 0,2 м3 для приготування та трубопровідного транспортування будівельних розчинів
Увеличить


Pозроблення малогабаритної установки з об’ємом готового замісу 0,2 м3 для приготування та трубопровідного транспортування будівельних розчинів

Добавил: Kasper
Цена:
Дата закачки: 27. Ноябрь 2013
Тип работы: Магистерские работы
Раздел: Машини и механизмы
Сдано в учебном заведении: не извесно

Задайте вопрос по этому товару
Отобрать все работы этого пользователя

Описание

Вступ Підвищення ефективності будівництва в сучасних умовах повинно забезпечуватись в основному за рахунок зростання продуктивності праці, скорочення термінів будівництва, зниження об’ємів і вартості робіт, які виконуються вручну, покращення якості будівництва. Вирішенню цих задач в значній мірі може сприяти зростання продуктивності праці на опоряджувальних роботах, трудомісткість яких складає 30-35% від усіх затрат у новому будівництві. При цьому штукатурні роботи є найбільш трудомісткими: їх вартість перевищує 18-28% від витрат на всі будівельно-монтажні роботи. При будівництві житлових будинків і інших споруд значний об’єм робіт зв’язаний з використанням будівельних розчинів. Для механізації робіт використовуються штукатурні станції або розчинозмішувальні агрегати та установки різних конструкцій. Штукатурні станції застосовують при значних об’ємах опоряджувальних робіт з використанням готових будівельних розчинів, приготованих на спеціалізованих розчинобетонних вузлах і які доставляються на будівельний майданчик в кузовах автосамоскидів. При будівництві невеликих об’єктів застосовувати громіздкі штукатурні станцій недоцільно, краще використовувати малогабаритні розчинозмішувальні установки, які дають можливість готувати будівельні розчини різного складу і призначення безпосередньо на будівельному майданчику з сухих компонентів і води і подавати їх по трубопроводах або в спеціальній тарі до місць виконання робіт. На жаль, на Україні такі установки ще не знайшли широкого застосування, оскільки їх доводиться імпортувати. Будівельно-опоряджувальні роботи за своєю трудомісткістю та питомою вагою в загальному обсязі робіт у будівництві займають особливе місце. Слід відзначити, що цим роботам властива велика різноманітність матеріалів, які застосовуються, а також різні види технологічних прийомів. Тому, для зменшення трудових витрат людини і підвищення продуктивності праці необхідне всебічне впровадження ефективних засобів механізації. А дослідження в цьому напрямку і вдосконалення конструктивних схем існуючих установок, за допомогою яких можна досягти здешевлення процесу завдяки зменшення енерговитрат під час їх експлуатації, є перспективним розвитком науки. Проектування малогабаритної розчинозмішувальної установки з приводом робочих органів від одного електродвигуна, яка дасть можливість зменшити витрати праці робітників і здешевить сам процес приготування та трубопровідного транспортування будівельних розчинів, є актуальним на сьогоднішній день.

Содержание

Зміст Вступ 6 1 Аналіз сучасного стану питання 8 1.1 Вітчизняні штукатурно-змішувальні агрегати 8 1.2 Штукатурні агрегати закордонних виробників 15 1.3 Класифікація змішувачів 23 1.4 Вимоги до розчинонасосів 30 1.5 Штукатурні розчини 31 1.6 Постановка мети і задач проектування 35 2 Проектний розділ 37 2.1 Загальне компонування установки 38 2.2 Проектування змішувача 39 2.3 Проектування розчинонасоса 42 3 Наукова частина 45 3.1 Фактори процесу перемішування в лопатевому змішувачі 45 3.2 Сили опору в процесі змішування 46 3.3 Визначення сил тяжіння мас розчину 51 3.4 Визначення потужності лопатевого змішувача 53 3.5 Визначення швидкості обертання лопатевого вала 55 3.6 Визначення ефективного кута атаки кронштейна і лопатки лопаті змішувача 57 3.7 Дослідження споживаної потужності лабораторного змішувача 61 4 Конструкторські розрахунки 64 4.1 Розрахунок розчинонасоса 64 4.1.1 Визначення геометричних характеристик 64 4.1.2 Потужність розчинонасоса 66 4.2 Розрахунок основних технічних показників змішувача 67 4.2.1 Геометричні параметри бункера та лопаті 67 4.2.2 Швидкість обертання лопатевого вала 70 4.2.3 Технічна продуктивність змішувача 71 4.2.4 Потужність змішувача 71 4.3 Підбір електродвигуна 73 4.4 Енергокінематичний розрахунок приводу робочих органів 74 4.5 Розрахунок вала змішувача на міцність 78 4.6 Підбір підшипника 83 4.7 Розрахунок механічних передач 85 4.8 Розрахунок шпонкових з’єднань 85 5 Технологічна частина 89 5.1 Призначення деталі та вибір виду заготовки 89 5.2 Визначення припусків на механічну обробку 91 5.3 Розробка маршрутів виготовлення валу та схем базування 93 5.4 Вибір верстатів і пристосувань, вимірювального та різального інструменту, необхідного для виготовлення вала 97 5.5 Визначення режимів різання 98 5.6 Нормування часу на виготовлення валу 101 6 Техніко-економічне обґрунтування ефективності використання розчинозмішувальної установки 112 6.1 Визначення розрахунково-балансової вартості установки 112 6.2 Розрахунок річного фонду роботи установки 113 6.3 Визначення річної експлуатаційної продуктивності 113 6.4 Розрахунок річних поточних витрат у процесі експлуатації установки 114 6.4.1 Витрати на заробітну плату з нарахуваннями 115 6.4.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань на реновацію установки 116 6.4.3 Витрати на капітальний ремонт 118 6.4.4 Витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти 119 6.4.5 Розрахунок витрат на електроенергію 119 6.4.6 Витрати на мастильні матеріали 120 6.5 Розрахунок питомих показників, які характеризують роботу розчинозмішувальної установки 121 6.5.1 Вартість машино-години роботи установки 122 6.5.2 Вартість переробки одиниці продукції 122 6.5.3 Питома трудомісткість одиниці продукції 123 6.5.4 Питома матеріалоємність одиниці продукції 124 6.5.5 Питома енергоємність одиниці продукції 125 6.5.6 Визначення питомих приведених витрат 125 6.6 Визначення економічної ефективності створення розчинозмішувальної установки 126 6.6.1 Розрахунок річного економічного ефекту 126 6.6.2 Річна економія по затратах праці 126 6.6.3 Річна економія по витратах матеріалів 127 6.6.4 Річна економія витрат на електроенергію 127 6.7 Термін окупності 127 7 Охорона праці 128 7.1 Аналіз потенційних небезпек і шкідливих факторів при експлуатації установки 128 7.2 Запобіжні пристрої, які передбачені при проектуванні з метою безпечної експлуатації 130 7.3 Інженерні розрахунки 131 7.4 Техніка безпеки при експлуатації установки 135 8 Цивільна оборона 139 8.1 Характеристика та причини появи виробничих аварій і катастроф 139 8.2 Організація робіт по ліквідації наслідків великих виробничих аварій і катастроф 140 9 Екологічна частина 146 9.1 Негативні експлуатаційні впливи 146 9.2 Забруднення атмосфери 146 9.3 Шумове і вібраційне забруднення 148 9.4 Забруднення ґрунтів 151 Висновки 153 Список літератури 154 Додаток А – Визначення моменту рушійних сил кривошипно-поршневого механізму розчинонасоса за допомогою ПЕОМ (програм: MathCAD і КОМПАС-3D V8 Plus) 158 Додаток Б – Розрахунок клинопасової передачі привода змішувача за допомогою ПЕОМ (прикладної бібліотеки КОМПАС-SHAFT 2D) 164 Додаток В – Розрахунок клинопасової передачі привода розчинонасоса за допомогою ПЕОМ (прикладної бібліотеки КОМПАС-SHAFT 2D) 166 Додаток Г – Розрахунок зубчатої циліндричної передачі редуктора розчинонасоса за допомогою ПЕОМ (прикладної бібліотеки КОМПАС-SHAFT 2D) 168 Додаток Д – Маршрутно-операційна карта технологічного процесу виготовлення вала змішувача 174 Додаток Е – Моделювання спроектованої установки в 3D графіці за допомогою ПЕОМ 181


Форматы файлов: word Размер архива: 6.989Мб

Добавить комментарий


Защитный код
ОбновитьИнтересная статья? Поделись ей с другими:

Поиск

 

Авторизация