Главная Магистерские

Поддержка

+3 067 4966257
+3 050 8394064
Email для связи

Мой статус Скайп ICQ

Этапы проверки работ

  1. Визуальная проверка. Проверка работоспособности добавленной работы. Коррекция описания.
  2. Проверка на вирусы на компьютере администратора.
  3. Периодическая проверка файлов на сервере .
 
Информация: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.

Версия для печатиE-mail
алгебра и геометрияАналіз технології виробництва топлених жирів для м’ясожирового цеху потужністю 30, 3 т м'яса за зміну


Алгоритм контроля целостности информационных объектов с использованием помехоустойчивых кодов ( исходник работающей программы на Delphi 7 для диплома))
Увеличить


Алгоритм контроля целостности информационных объектов с использованием помехоустойчивых кодов (+исходник работающей программы на Delphi 7 для диплома))

Добавил: Avtrs
Цена:
Дата закачки: 06. Май 2013
Тип работы: Магистерские работы
Раздел: Программирование
Сдано в учебном заведении: Национальный авиационный университет

Задайте вопрос по этому товару
Отобрать все работы этого пользователя

Описание

Виходячи з встановленої актуальності теми досліджень об’єктом дослідження обрані процеси контролю цілісності інформаційних об’єктів в інформаційно-управляючій системі, а предметом дослідження – алгоритм контролю цілісності інформаційних об’єктів з використанням завадостійких кодів. Мета дослідження: підвищення ефективності захисту інформаційних об’єктів з використанням БЧХ кодів. Для досягнення методи дослідження були обґрунтовані та обрані наступні методи дослідження: методи системного аналізу для аналізу інформаційних об’єктів інформаційно-управляючої системи технічної експлуатації повітряних суден; методи завадостійкого кодування для побудови алгоритму контролю цілісності інформаційних об’єктів; алгебра многочленів для побудови БЧХ кодів; методи програмування для створення програмного продукту реалізації БЧХ кодів. В ході дипломної роботи були поставлені та вирішені взаємопов’язані часткові задачі дослідження: проведено аналіз інформаційних систем та інформаційних об’єктів, що властиві даній предметній області; проведено аналіз структури інформаційно-управляючої системи забезпечення технічної експлуатації повітряних суден; показано метод оцінки ризиків втрати цілісності інформаційними об’єктами; проведено аналіз методів збереження цілісності інформаційних об’єктів та методів завадостійкого кодування; обрані коди БЧХ для реалізації алгоритму контролю цілісності інформаційних об’єктів в інформаційно-управляючій системі технічною експлуатацією повітряних суден; розроблений програмний продукт реалізації кодів БЧХ для контролю цілісності інформаційних об’єктів. Отримані результати свідчать про підвищення ефективності контролю цілісності інформаційних об’єктів при застосування методів завадостійкого кодування, а саме БЧХ-кодів. Розроблений програмний продукт підтверджує можливість практичної реалізації запропонованих теоретичних положень. Результати дипломної роботи можна використовувати при проектуванні систем захисту інформаційних об’єктів інформаційно-управляючих систем різного призначення. Дипломна робота складається з чотирьох розділів та додатків. Перший розділ призначений для поширення знань про проблему цілісності інформаційний об’єктів на прикладі інформаційно-управляючої системи технічної експлуатації повітряних суден, формулюються вимоги до такої системи і інформаційних об’єктів. Другий розділ призначений для обґрунтування вибору завадостійкого кодування та кодів БЧХ для контролю цілісності інформаційних об’єктів. Третій розділ призначений для введення в математичну постановку задачі кодування БЧХ-кодами, побудови алгоритмів кодера та декодера. В останньому розділі проводиться розробка програмного продукту, що реалізує коди БЧХ та надається керівництво по його експлуатації.

Содержание

ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ ……... 7 ВСТУП …………………………………………………………... 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН …………………………… 11 1.1 Класифікація та призначення інформаційних систем ……. 11 1.2 Класифікація інформаційних об’єктів …………………….. 16 1.3 Аналіз інформаційно-управляючої системи забезпечення технічної експлуатації повітряних суден …………………………….. 19 1.3.1 Структура інформаційно-управляючої системи забезпечення технічної експлуатації повітряних суден …………….. 19 1.3.2 Аналіз складу та функціонального призначення комплексів задач інформаційно-управляючої системи технічного обслуговування повітряних суден ……………………………………. 22 1.3.2.1 Комплекс задач управління використанням повітряного судна ……………………………………………………… 22 1.3.2.2 Комплекс задач управління технічним станом повітряного судна ……………………………………………………… 25 1.3.2.3 Комплекс задач управління запасами агрегатів та запасних частин ………………………………………………………... 28 1.3.2.4 Комплекс задач управління виробничою та господарською діяльністю …………………………………………….. 30 1.3.2.5 Комплекс задач управління засобами технічного обслуговування ………………………………………………………… 31 1.3.2.6 Комплекс задач ідентифікації повітряних суден та агрегатів ………………………………………………………………… 31 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1…………………………………… 32 РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ КОНРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ………………………………………. 33 2.1 Метод оцінки ризиків втрати цілісності інформаційними об’єктами ……………………………………………………………….. 33 2.2 Методи збереження цілісності інформаційних об’єктів …. 38 2.3 Аналіз методів завадостійкого кодування ………………… 40 2.3.1 Загальні принципи завадостійкого кодування ………….. 40 2.3.2 Показники ефективності завадостійкого кодування …… 46 2.3.3 Класифікація методів завадостійкого кодування ………. 47 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 …………………………………... 49 РОЗДІЛ 3 АЛГОРИТМ КОНРОЛЮ ЦІЛІСТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОДІВ БОУЗА-ЧОУДХУРИ-ХОКВІНГЕМА …………………………………………. 50 3.1 Коди Боуза-Чоудхури-Хоквінгема ………………………… 50 3.2 Алгоритм декодера Пітерсона-Горенстейна-Цирлера ……. 51 3.3 Алгоритм Берклемпа-Мессі ……………………………….. 55 3.4 Алгоритм Берклемпа для перевірки неприводимості поліному ………………………………………………………………... 58 3.5 Алгоритм контролю цілісності інформаційних об’єктів у інформаційно-управляючій системі з використанням кодів Боуза-Чоудхури-Хоквінгема …………………………………………………. 59 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 …………………………………... 60 РОЗДІЛ 4 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОДІВ БОУЗА-ЧОУДХУРИ-ХОКВІНГЕМА “BCH CODES”………………………………………………………………… 61 4.1 Вимоги до програмного продукту ………………………… 61 4.2 Структура програмного продукту та призначення основних модулів ……………………………………………………… 62 4.3 Керівництво користувачеві ………………………………… 65 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 …………………………………... 70 ВИСНОВКИ …………………………………………………….. 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………. 73 ДОДАТОК A Текст основних програмних модулів розробленого програмного продукту…………………………………. 75


Форматы файлов: word Размер архива: 0.917Мб

Добавить комментарий


Защитный код
ОбновитьИнтересная статья? Поделись ей с другими:

Поиск

 

Авторизация