Главная Магистерские

Поддержка

+3 067 4966257
+3 050 8394064
Email для связи

Мой статус Скайп ICQ

Этапы проверки работ

  1. Визуальная проверка. Проверка работоспособности добавленной работы. Коррекция описания.
  2. Проверка на вирусы на компьютере администратора.
  3. Периодическая проверка файлов на сервере .
 
Информация: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.

Версия для печатиE-mailРазработка и исследование информациионно-коммуникационной системы управления магистральными газопроводами
Увеличить


Разработка и исследование информациионно-коммуникационной системы управления магистральными газопроводами

Добавил: Avtrs
Цена:
Дата закачки: 06. Май 2013
Тип работы: Магистерские работы
Раздел: Информатика
Сдано в учебном заведении: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Задайте вопрос по этому товару
Отобрать все работы этого пользователя

Описание

РЕФЕРАТ Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 51 найменувань, 1 додатку та містить 18 таблиць і 41 рисунок. Об’єкт дослідження – бізнес-процеси системної інженерії: аналізу, проектування, конструювання та розгортання інформаційних ресурсів ІКС. Предмет дослідження – інформаційний ресурс для інформаційно-управляючої системи газотранспортного підприємства. Метою роботи дослідження методів та розробка технології продукування інформаційних ресурсів для інформаційно-управляючої системи газотранспортного підприємства. Методи дослідження. При виконанні магістерської роботи використовувались методи прикладного системного аналізу та компонентний підхід до проектування інформаційного ресурсу інформаційно-комунікаційної системи. Моделювання проводилось за допомогою методів графічного моделювання та мови проектування UML. Використовувались методи математичного моделювання. Результати роботи та наукова новизна одержаних результатів. В результаті виконання наукових досліджень було запропоновано компонентний підхід до моделювання та розробки інформаційного ресурсу. При цьому: − проведено аналіз та визначені межі застосування підходів до вимірювання кількості інформації у ресурсах; − досліджені сучасні системи автоматизованого проектування інформаційних ресурсів; − запропоновано технології продукування ресурсу як системи компонентів з визначеними інтерфейсами. Результати роботи застосовуються при розробці інформаційного ресурсу як компоненти інформаційно-комунікаційної системи. Можливі напрямки подальших наукових досліджень включають інтеграцію показників ефективності у систему проектування, організацію оптимізації проекту за рахунок додаткових досліджень функціональних зв’язків інформаційно-комунікаційної системи для газотранспортної системи, удосконалення підходів до вимірювання інформації. Ключові слова ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА, СИСТЕМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІКС, ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ПРОДУКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОЛЕКТОР

Содержание

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ ……………………………………………………………….. 12 ВСТУП …………………………………………………………….. 14 РОЗДІЛ1 ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ .. 17 1.1 Поняття інформації, даних та знань …………………………. 17 1.2 Інформаційній ресурс ………………………………………… 18 1.3 Методи вимірювання кількості інформації …………………. 19 1.3.1 Алфавітний метод вимірювання, метод Хартлі ………….. 19 1.3.2 Імовірнісний метод вимірювання, метод Шеннона ………. 21 1.3.3 Алгоритмічний метод вимірювання, метод Колмогорова .. 22 1.3.4 Семантичний метод вимірювання …………………………. 24 1.3.5 Порівняльний аналіз методів вимірювання інформації ….. 26 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 …………………………………….. 28 РОЗДІЛ 2 ТИПИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА ВИБІР МЕТОДІВ ЇХ ПРОДУКТУВАННЯ ……………………………………. 29 2.1 Типи інформаційних ресурсів ……………………………….. 29 2.1.1 Файлові системи ……………………………………………. 29 2.1.2 Бази даних …………………………………………………… 30 2.1.3 Інформаційні сховища даних ………………………………. 31 2.1.4 Інформаційні колектори та веб-ресурси ………………….. 33 2.1.5 Порівняння основних типів інформаційних ресурсів……. 33 2.2 Організація пошуку інформації в інформаційних ресурсах .. 2.2.1 Структура і класифікація пошукових систем …………….. 35 37 2.2.2 Оцінка релевантності результатів пошуку ……………….. 39 2.3. Методи продукування інформаційних ресурсів інформаційно - комунікаційних систем ……………………………….. 43 2.3.1 Побудова баз даних та сховищ даних ……………………... 44 2.3.2 Побудова інформаційних колекторів ……………………… 46 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 ……………………………………. 55 РОЗДІЛ 3 ПРОДУКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА …………………... 56 3.1 Етапи продукування інформаційного ресурсу ……………… 56 3.2 Інформаційна модель газотранспортного підприємства …… 60 3.2.1 Структура інформаційно-управляючої системи газотранспортного підприємства ………………………………………. 60 3.2.2 Підсистема інформаційних звітів в інформаційно-управляючій системі газотранспортного підприємства ……………… 65 3.2.3 Перелік виробничих задач, які вирішуються інформаційно-управляючою системою ………………………………... 70 3.3. Опис технічних рішень побудови інформаційного ресурсу інформаційно-управляючої системи газотранспортного підприємства 73 3.3.1 Опис логічної та фізичної моделі …………………………. 73 3.3.2 Опис розробленого програмного продукту ………………. 84 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 ……………………………………. 91 РОЗДІЛ 4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ …………………………………………. 92 4.1 Постановка задачі техніко-економічного дослідження ……. 92 4.2 Аналіз обраних варіантів виконання програмного продукту 93 4.2.1 Формування функцій програмного продукту ……………. 93 4.2.2 Варіанти реалізації функцій ……………………………….. 93 4.2.3 Морфологічна карта ………………………………………… 95 4.3 Обґрунтування системи параметрів …………………………. 96 4.3.1 Опис параметрів …………………………………………….. 96 4.3.2 Кількісна оцінка параметрів ……………………………….. 97 4.3.3 Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів …………... 100 4.3.4 Перевірка ступеня придатності експертних оцінок ……… 100 4.3.5 Результати розрахунку попарного пріоритету показників . 101 4.3.6 Розрахунок пріоритету параметрів ………………………… 102 4.3.7 Визначення рівня якості програмного продукту …………. 103 4.4 Економічний аналіз варіантів програмного продукту ……… 104 4.4.1 Визначення трудомісткості розробки програмного продукту …………………………………………………………………. 104 4.4.2 Визначення витрат на розробку і розрахунок вартості програмного продукту ………………………………………………….. 106 4.4.3 Розрахунок показників економічної ефективності кожного з варіантів програмного продукту …………………………… 109 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 …………………………………….. 110 ВИСНОВКИ ………………………………………………………. 111 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ …………………………………………… 112 ДОДАТОК А ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМНОГО КОДУ РОЗРОБЛЕНОГО ПРОДУКТУ ………………………………………… 116


Форматы файлов: word Размер архива: 1.243Мб

Добавить комментарий


Защитный код
ОбновитьИнтересная статья? Поделись ей с другими:

Поиск

 

Авторизация