Главная Магистерские

Поддержка

+3 067 4966257
+3 050 8394064
Email для связи

Мой статус Скайп ICQ

Этапы проверки работ

  1. Визуальная проверка. Проверка работоспособности добавленной работы. Коррекция описания.
  2. Проверка на вирусы на компьютере администратора.
  3. Периодическая проверка файлов на сервере .
 
Информация: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.

Версия для печатиE-mail
Дослідження віброснаряда ножового типуДреноукладач Д-657 М


Дослідження енергоємності застосування грунторозпушувальної поверхні для диференційованого розпушення грунту.
Увеличить


Дослідження енергоємності застосування грунторозпушувальної поверхні для диференційованого розпушення грунту.

Добавил: spinoza
Цена:
Дата закачки: 12. Декабрь 2012
Тип работы: Магистерские работы
Раздел: Проектирование машин, механизмов и систем
Сдано в учебном заведении: не извесно

Задайте вопрос по этому товару
Отобрать все работы этого пользователя

Описание

Мой магистр Актуальність, мета і задачі роботи Актуальність теми. Сучасна аграрна галузь базується на механізованих технологіях, важкі сільськогосподарські машини проходячи по полю значно знижують його водовідвідну здатність, родючість, та водонасиченість. Значне трамбування грунту поширюється не лише на орний шар грунту, а й на підорний шар. Дослідження показали, що навіть на глибині до 1 м, значно зменшується водотримкість грунту. Для того, щоб забезпечити сприятливі умови для накопичення поживних речовин і, особливо, вологи потрібно проводити глибинне розпушення грунту, забезпечує підвищення родючості та структури грунту. Мета. Метою даної магістерської роботи було дослідження енергоємності застосування грунторозпушувальної поверхні для диференційованого розпушення грунту. Задачі: - Створити математичну модель для визначення енергоємності руху грунту по розпушувальній поверхні; - Дослідити зміну енергоємності різання від глибини та швидкості; Об’єкт дослідження – енергоємність опору руху грунту по розпушувальній поверхні, залежність енергоємності від швидкості. Предмет дослідження – грунторозпушувальна поверхня жолобовидного перерізу, вплив швидкості та глибини різання на енергоємність розпушення. Методи досліджень. Теоретичні дослідження базувались на загальних положеннях механіки грунтового середовища. Аналітично-графічний аналіз виконувався з допомогою ЕОМ з використанням прикладних програм. Експериментальні дослідження проводилися з використанням прямих вимірювань, планування експерименту із застосуванням методів статистичного опрацювання результатів дослідів. Наукова новизна досліджень полягає в наступному: - визначення енергоємності процесу розпушення грунту за допомогою ґрунторозпушувальної поверхні жолобовидного безвідвального типу при роботі на заданих швидкостях руху розпушувача і заданій глибині розробки грунту; - отримання додаткових дослідних даних для аналітичних розрахунків процесу різання ґрунту поверхнею; - створення математичної моделі для визначення енергоємності розпушення грунту поверхнею. Практична цінність роботи полягає у випробовуванні експери-ментального зразка ґрунторозпушувальної поверхні; отриманні експеримент-тальних залежностей, які дають змогу перевірити аналітичні залежності опору руху, енергоємності, та потужності затраченої на розпушення грунту. Основний зміст роботи доповівся на науковій студентській конференції НУВГП (м. Рівне, 2010р.). Публікації. За результатами досліджень опубліковані тези в науковому віснику НУВГП.

Содержание

Зміст 1.1Аналіз існуючих видів глибокого розпушення орних земель; 1.2 Огляд патентної літератури; 1.3. Недоліки існуючих конструкцій розпушувачів; 1.4. Опис запропонованої поверхні для розпушення грунту; 2.1 Створення Математичної Моделі; 2.2 проведення, опис, експерименту ; 3,1 Інженерний розрахунок та обробка даних; 4,1 Економіка; 5. Техніка безпеки; Актуальність Вступ Висновки...85 стр. Листи: 1 Умови експерименту; 2 Огляд існ. констр.; 3 ЗД модель роб.органу; 4. Економіка 5. Результат досліду, 6 Матриця експерименту та р-ня регресії 7. Математична модель 8. Виведення формул та побудова графічних залежностей. 8 листів


Форматы файлов: kompas Размер архива: 21.031Мб

Добавить комментарий


Защитный код
ОбновитьИнтересная статья? Поделись ей с другими:

Поиск

 

Авторизация